Szkolenie dla asystentów (APN) i doradców (DŻR)

Szkolenie dla asystentów (APN) i doradców (DŻR)

W grudniu br. minie dwa lata odkąd działa nowy program przygotowania narzeczonych do Sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej. Angażuje on w większym stopniu małżonków oraz inne osoby duchowne i świeckie, także po to aby wykłady i warsztaty były wzbogacone o świadectwo osób żyjących w małżeństwie bądź służących małżeństwu. Niejednokrotnie podczas rozmów z narzeczonymi, którzy już uczestniczyli w Spotkaniach dla narzeczonych, dało się zobaczyć ich radość i usłyszeć wiele dobrych słów o nowym programie, warsztatach, prowadzących, jak i o tym, że takie przygotowanie ma głęboki sens.

W związku z potrzebą podnoszenia jakości posługi asystentów przygotowania narzeczonych i doradców życia rodzinnego, nie bez znaczenia są szkolenia czy też udział w zajęciach Studium Życia Rodzinnego. Zatem istnieje potrzeba, aby wszyscy asystenci i doradcy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin. Spotkania mają na celu: zdobywanie wiedzy i umiejętności, doskonalenie warsztatu pracy, wymianę doświadczeń a przede wszystkim kontakt z Wydziałem.

Serdecznie zapraszamy na zaplanowane w tym roku spotkania formacyjno-szkoleniowe, które odbędą się w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (Plac Papieża Jana Pawła II nr 1). Wykłady nt.: Duchowość płciowości. W kierunku człowieka zintegrowanego. poprowadzi Ks. dr hab. Radosław KIMSZA, wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, nauczyciel akademicki Politechniki Białostockiej i innych uczelni, specjalista w zakresie teologii duchowości. Temat ten obejmuje zagadnienia: płciowość a osoba; oblubieńczy wymiar ciała ludzkiego; personalizm zachowań seksualnych;  od „ja” do „my”- płciowość a relacyjność.

Wykłady będą odbywać się cyklicznie w soboty, w dwóch turach obejmujących wyżej podane zagadnienia: dwa pierwsze zagadnienia – 16 i 23 listopada 2019 r. (obowiązuje jeden termin do wyboru) i dwa następne zagadnienia – 1 i 22 lutego 2020 r. (obowiązuje jeden termin do wyboru). Prosimy asystentów i doradców o zarezerwowanie sobie w kalendarzu dwóch terminów: jednego w 2019 r. i jednego w 2020 r. Wykłady dla całej grupy będą trwały trzy godziny z przerwą kawową. Początek zajęć o godzinie 10:00 (Aula nr 9). Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Przed wykładami o godzinie 9:00 będzie możliwość spotkania wszystkich doradców życia rodzinnego z ks. Jackiem Kotowskim Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin i z Barbarą Mieczkowska Diecezjalną Doradczynią Życia Rodzinnego (Aula nr 1). Natomiast po skończonych wykładach około godz. 13:00, będzie możliwość spotkania wszystkich asystentów przygotowania narzeczonych z ks. Jackiem Kotowskim Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin (Aula nr 9). Dodatkowe spotkania maja na celu omówienie bieżących spraw, problemów i ewentualnych uwag dotyczących Spotkań dla narzeczonych.