Rekolekcje adwentowe dla małżeństw

Rekolekcje adwentowe dla małżeństw

Adwent to radosne oczekiwanie na trzy przyjścia Chrystusa. Może to trochę dziwić i zastanawiać. Liturgia i czytania adwentowe akcentują dwa przyjścia Pana. Tak też dzieli się okres Adwentu. Pierwsza jego część do 17 grudnia akcentuje oczekiwanie na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów na sąd. Natomiast od 17 grudnia odliczamy kolejne dni do Bożego Narodzenia, do przyjścia Chrystusa w ciele. Z tęsknotą wypatrujemy dna, gdy Jezus Chrystus dla nas i dla naszego zbawienia narodzi się z Maryi Dziewicy. O tych przyjściach mówi również św. Cyryl Jerozolimski w jednej ze swoich katechez. Natomiast Piotr Blosius w dziele „De Adventu…” mówi o trzech przyjściach. Pierwsze w ciele, które już się dokonało, bo Chrystus był widziany na ziemi wśród synów ludzkich. Było to przyjście ciche i pokorne i ukryte. Trzecie przyjście na sąd ostateczny dokona się w Glorii, Chwale i w pełni Majestatu. Przed tym dniem drżą aniołowie w niebie.  Drugie natomiast to pełne miłości miłosierdzia przyjście do duszy człowieka. Zbawiciel wraz z Ojcem i Duchem Świętym, jeśli znajdą tam godne mieszkanie, należycie przygotowane, przychodzą, by tam zamieszkać. „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać”. J 14,23. To od nas zależy i od tego, jak otwieramy się na łaskę Boga, czy nasza dusza, nasz wnętrze będzie miłym bogu mieszkaniem, gdzie chętnie będzie przebywał jako nasz przyjaciel. Wspomaga nas w tym Kościół, który sam będąc w czasach nieustannego Adwentu, co podkreślał dobitnie papież Benedykt XVI, przez sakramenty, obrzędy, przygotowuje nas na to przyjście. Pomagają w tym również rekolekcje.

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje adwentowe w parafiach, które w szczególny sposób będą poświęcone relacjom małżeńskim i rodzinnym. Rekolekcje przeprowadzi ks. dr Jacek Kotowski Diecezjalny Duszpasterz Rodzin. Odbędą się one w następujących parafiach:

  • 9 i 10 grudnia 2019, Poświętne, Parafia pw. Przemienienia Pańskiego, Msze św. z naukami: 9:00, 10:30 (kaplice), 12:00 i 18:00.
  • 15, 16 i 17 grudnia 2019, Czyżew, Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Msze św. z naukami: 8:00, 10:00, 12:00 i 17:00.
  • 20, 21 i 22 grudnia 2019, Łęg Starościński, Parafia pw. Miłosierdzia Bożego, Msze św. z naukami: 9:00, 11:30 i 18:00.