Szkolenie dla małżeństw dot. nowego programu spotkań dla rodziców. 5 marca 2022

Szkolenie dla małżeństw dot. nowego programu spotkań dla rodziców. 5 marca 2022

Przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania jest czasem szczególnym dla całej rodziny. Jest szansą odnowienia relacji z Panem Bogiem oraz relacji małżeńskich i rodzinnych. Dzieci, aby kształtować i rozwijać swoją religijność, potrzebują świadectwa żywej wiary rodziców. Dorastając, odpowiadają sobie na pytania: - Dlaczego mam wierzyć? - Co wiara zmieni w moim życiu? - Jaki jest jej sens? Dlatego obok przygotowania dzieci do I Spowiedzi i Komunii Świętej oraz Bierzmowania, niezmiernie ważna jest – obok formacji dzieci i młodzieży – formacja rodziców.

Mając tego świadomość Wydział Duszpasterstwa Rodzin proponuje nowy program formacyjny dla rodziców dzieci komunijnych i rodziców młodzieży bierzmowanej. Wiemy, że księża i parafie naszej Diecezji mają wypracowany przez lata, własny sposób przygotowania dzieci do sakramentów. Niestety z propozycją katechez dla rodziców wychodzą tylko nieliczne parafie. Dlatego proponujemy cztery katechezy. Dwie dla rodziców dzieci komunijnych: "Wiara w naszej rodzinie." i "Komunikacja w rodzinie." oraz dwie dla rodziców młodzieży bierzmowanej: "By lepiej się zrozumieć – podstawy komunikacji między kobietą i mężczyzną." i "Życie duchowe małżonków – obowiązek, możliwość czy przywilej?" Jak widać program zawiera oprócz katechez dotyczących kwestii wiary i religijności, katechezy odnoszące się do kształtowania relacji małżeńskich. Chodzi o pogłębienie relacji z Bogiem, ze współmałżonkiem i z dziećmi.

Ze względu na treści specjalistyczne (teologiczne i psychologiczne) prowadzącymi powinny być osoby odpowiednio przygotowane, posiadające misję kanoniczną Kościoła. Dlatego zapraszamy asystentów przygotowania narzeczonych, absolwentów Studium Życia Rodzinnego, małżeństwa ze Wspólnot i Ruchów działających na terenie naszej Diecezji oraz małżonków, którzy będą mogli włączyć się w pracę z rodzicami.

Pierwsze szkolenie małżeństw dotyczące nowego programu, odbędzie się 5 marca 2022 r., w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przy Placu Jana Pawła II nr 1. Szkolenie potrwa rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa do 14:00.