Data: Piątek 19 października 2018r.

Rodzi­na Bo­giem sil­na, sta­je się siłą człowieka i całego narodu.

4. Spisanie protokołu przedślubnego

Na trzy/jeden miesiąc przed ślubem, w kancelarii parafialnej, gdzie rozpoczęliście przygotowanie do ślubu, należy spisać z duszpasterzem protokół przedmałżeński. Najlepiej datę i godzinę spotkania umówić wcześniej w kancelarii parafialnej.
 
Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:
1. Dowód osobisty.
2. Świadectwo chrztu.
3. Świadectwo bierzmowania (jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania).
    UWAGA: Świadectwo chrztu jest ważne tylko przez 6 miesięcy od daty wystawienia. Jeśli sakramenty chrztu i bierzmowania były udzielane w parafii, gdzie będzie spisywany protokół, nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w takie dokumenty.
4. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku małżeństwa konkordatowego (są one ważne tylko 6 miesięcy od daty wystawienia); ewentualnie odpis aktu małżeństwa cywilnego - wcześniej już zawartego.
5. Świadectwo uczestnictwa w szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej, tzw. kurs przedmałżeński.
6. Świadectwo uczęszczania na lekcję religii (z ostatniej klasy).
7. Dokument uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej. Powinny być w nim odnotowane: spowiedzi przedślubne i spotkania dla narzeczonych. Jeśli spotkania czy spowiedź są zaplanowane jeszcze po terminie spisania protokołu, Dokument należy pokazać duszpasterzowi, a dostarczyć go do kancelarii tuż przed ślubem.
 
Dokumenty dodatkowe:
8. Jeżeli związek małżeński chce zawrzeć osoba, która ma stwierdzoną nieważność pierwszego małżeństwa przez sąd kościelny, zobowiązana jest przedstawić prawomocny wyrok lub dekret trybunału kościelnego, stwierdzający nieważność tego małżeństwa.
9. Jeżeli związek małżeński chce zawrzeć wdowiec lub wdowa, należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka.
 
WAŻNE: Jeżeli małżeństwo ma być zawierane poza parafią zamieszkania narzeczonych należy wybrać jedną z opcji:
– otrzymać pozwolenie z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych do przeprowadzenia formalności w parafii ślubu (tzw. delegację);
– lub wypełnić formalności w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych i otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w wybranej parafii (tzw. licencję).
 
Przejdź do kolejnego etapu
2. Spotkania dla narzeczonych
3. Spotkania w Parafialnej Poradni Rodzinnej
4. Spisanie protokołu przedślubnego
5. Spowiedź przedślubna
6. Zapowiedzi