Data: Poniedziałek 18 czerwca 2018r.

Małżeństwo i rodzi­na są tyl­ko i wyłącznie tym, co sa­mi z nich czynimy.

5. Spowiedź przedślubna

Do spowiedzi przedślubnej przystępujecie przynajmniej dwukrotnie. W sytuacjach wyjątkowych duszpasterz może zadecydować o jednej spowiedzi bezpośrednio przed ślubem. Przy przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania należy poinformować kapłana, że jest to spowiedź przedślubna. Spowiednik potwierdza odbycie spowiedzi na Dokumencie uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej, który otrzymaliście na pierwszym spotkaniu w kancelarii.

Przejdź do kolejnego etapu
2. Spotkania dla narzeczonych
3. Spotkania w Parafialnej Poradni Rodzinnej
4. Spisanie protokołu przedślubnego
5. Spowiedź przedślubna
6. Zapowiedzi