Data: Sobota 22 września 2018r.

De­mok­racja zaczy­na się w rodzinie. Wszystko zaczyna się w rodzinie

Fundusz Obrony Życia

dzieckoFundusz Obrony Życia został powołany przez Biskupa Łomżyńskiego w oparciu o decyzję Konferencji Episkopatu Polski. Główny cel Funduszu to troska o zachowanie życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci oraz stwarzanie warunków jego rozwoju.

O pomoc materialną i duchową mogą starać się:

- rodziny znajdujące się w trudnych warunkach;

- samotne matki oczekujące na narodziny dziecka (w szczególności gdy zagrożone jest życie poczętego dziecka);

- matki samotnie wychowujące swoje dzieci a będące w ciężkiej sytuacji;

- osoby chore bądź w podeszłym wieku nie posiadające środków do życia.

Aby uzyskać pomoc należy napisać podanie do Funduszu i opisać w nim swoją sytuację. Dobrze byłoby dać to podanie do podpisu księdzu proboszczowi. Następnie złożyć je osobiście w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Kurii Diecezjalnej przy ul. Sadowej 3 w Łomży, bądź wysłać na adres:

Kuria Diecezjalna Łomżyńska

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Fundusz Obrony Życia

ul. Sadowa 3

18-400 Łomża

Podanie zostanie rozpatrzone przez Zarząd Funduszu powołany przez Biskupa Łomżyńskiego.

Prezes: Ks. dr Jacek Kotowski

Wiceprezes: mgr Agnieszka Krasnowska

Sekretarz i skarbnik: mgr Anna Żebrowska

Ofiarodawcami Funduszu Obrony Życia są te osoby, które składają ofiarę na tacę na Mszy św. w Noc Bożego Narodzenia tzw. Pasterka oraz osoby czy instytucje, które wpłacają dowolną kwotę na konto:

Diecezja Łomżyńska, ul. Sadowa 3, 18 – 400 Łomża,

Bank Zachodni WBK S.A. O/Łomża 03 1500 1533 1215 3000 8062 0000

z dopiskiem „Fundusz Obrony Życia”

 Foto: www.bebiprogram.pl