Słowo Biskupa Łomżyńskiego na Dzień Świętości Życia

Słowo Biskupa Łomżyńskiego na Dzień Świętości Życia

Umiłowani Bracia i Siostry,

Święty Jan Paweł II niejednokrotnie przypominał, że „bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać, to zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” (Evangelium vitae). Życie jest darem Boga, najświętszym darem. Jest największą wartością niezależnie od tego na jakim etapie rozwoju się znajduje i w jakiej jest kondycji. Człowiekiem jest także nienarodzone dziecko i jemu również należy się prawo do życia. Nie jest to tylko kwestia światopoglądu czy religii, ale jest to prawo człowieka.

Niestety ciągle docierają do nas niepokojące wiadomości ze świata o liberalizacji przepisów dotyczących aborcji. Prawo w Polsce także nie zabezpiecza w sposób pełny prawa do życia dzieci nienarodzonych. Dlatego wierni Bogu i nauczaniu Papieża Rodziny, podejmujemy z nową mocą inicjatywę rozpowszechnienia Dzieła Duchowej Adopcji, jako jednego z wymiarów ochrony dziecka poczętego, znajdującego się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Zachęcam wszystkich, którzy chcą ten największy dar Boży chronić i służyć mu, do podjęcia dziewięciomiesięcznej modlitwy przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa, w intencji jednego nienarodzonego dziecka, którego imię znane jest tylko Bogu i które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Jesteśmy przekonani, że codzienna modlitwa i uczynki miłosierdzia spełnione przez jednego człowieka mogą, dzięki łasce Bożej, przyczyniać się do przemiany serca rodziców i uzdolnić ich do pozostawienia swego dziecka przy życiu.

Niech Wasze imiona i nazwiska, wpisane w Księgę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, będą świadectwem obecności w każdej parafii ludzi dobrej woli, zabezpieczających modlitwą życie tych dzieci, którym zabrakło miejsca i miłości w sercach matek już u samego początku ich istnienia.

Boża łaska, Chrystusowy pokój oraz moje pasterskie błogosławieństwo niech towarzyszą wszystkim, którzy z miłości i z szacunku do człowieka, włączają się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

+ Janusz Stepnowski - Wasz Biskup