Jak wychować dziecko do wolności i trzeźwości?

Jak wychować dziecko do wolności i trzeźwości?

Utrata wolności przez popadanie w różnego rodzaju uzależnienia, to dzisiaj wielce naglący problem rodzin i wspólnot wymagający refleksji i pochylenia się z wielką miłością i odpowiedzialnością nad tymi niezwykle ważnymi sprawami być, albo nie być naszego Narodu. Wielkim i cenionym znawcą problemów uzależnień, sposobów zapobiegania i ich rozwiązywania jest ks. dr Marek Dziewiecki.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z ks. dr Markiem Dziewieckim w dniu 18 października br. o godz. 17 w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży. Wstęp wolny.

Temat wykładu: "Jak wychowywać dzieci i młodzież do wolności i trzeźwości". Zapraszamy rodziców, ale także nauczycieli i wychowawców, których ogarniamy modlitwą i z okazji święta Edukacji Narodowej życzymy obfitości Bożych łask.