Małżeńskie Drogi Krzyżowe WP 2021. Rozważania.

Małżeńskie Drogi Krzyżowe WP 2021. Rozważania.

Radość miłości jest radością całego Kościoła i świata, zaczyna swoją adhortację, wydaną w 2015 roku, Ojciec święty Franciszek. Tej radości doświadczamy przy wspólnym stole, na modlitwie rodzinnej i podczas Eucharystii.

Możemy zapytać: czy człowiek może żyć bez miłości? Tej miłości przeżywanej jako dar z samego siebie? Tej miłości ofiarowanej każdego dnia w małżeństwie i rodzinie?

W tym trudnym czasie pandemii Covid-19 doświadczamy w sposób szczególny jak bardzo człowiek potrzebuje miłości. Ta miłość wyraża się każdego dnia w gestach bliskości i czułości, w codziennych decyzjach i rozmowach. Miejscem uprzywilejowanym jej okazywania i przeżywania jest małżeństwo i rodzina. Jednocześnie uświadamiamy sobie, że miłość łączy się z trudem przebaczenia, darowania siebie w sposób bezinteresowny i odkrywania daru drugiej osoby. Nie potrafimy tego zrozumieć bez spojrzenia na krzyż Jezusa Chrystusa. Wiemy, że On jako pierwszy przeżył śmierć, aby zmartwychwstać i dać życie każdemu człowiekowi. Chcemy towarzyszyć Jezusowi Chrystusowi na drodze krzyżowej, aby zrozumieć głębię miłości i tę miłość dać tym, którzy są najbliżej nas.

W czasie cierpienia i odrzucenia, kwarantanny i samotności w wielu rodzinach lepiej rozumiemy samotność Chrystusa na drodze krzyżowej. PotrzebujemyJego miłości, aby nie stracić nadziei, aby nie odrzucić drugiego człowieka. Odkrywamy, że tylko On do końca oddał się człowiekowi w ofierze miłości bezwarunkowej. Nikt inny nie potrafi tego uczynić. Bł. Ks. Michał Sopoćko podczas rekolekcji mówił: „Oto szatan za nikogo nie cierpiał i cierpieć nie będzie, a Chrystus gotów jeszcze raz umrzeć za każdego z nas i za mnie”. 

Chcemy zaprosić Was Drodzy małżonkowie i rodzice do odkrywania tej radości miłości podczas rozważań Drogi Krzyżowej Wielkiego Postu Roku Pańskiego 2021. Bóg nikogo nie karze, ale okazuje miłość i bliskość, która wyraża się w gestach czułości i zaangażowania.

W tym roku poprosiliśmy małżeństwa, które są zaangażowane w posługę w Duszpasterstwie Rodzin, na poziomie różnych diecezji, o przygotowanie rozważań, które odpowiedzą na zaproszenie Papieża Franciszka, aby odkrywać radość miłości w codziennym życiu. Wszyscy, którzy przygotowali rozważania są zaangażowani w posługę na rzecz narzeczonych, małżonków i rodzin w swoich diecezjach. Mają doświadczenie jako małżonkowie, rodzice, teściowie i w niektórych przypadkach dziadkowie. Odkrywali tę radość miłości dzień po dniu w różnych sytuacjach swoich rodzin, ale także towarzysząc innym na drodze życia małżeńskiego i rodzinnego. Dlatego te rozważania Drogi Krzyżowej oparte na adhortacji Papież Franciszka są tak wyjątkowe.

Dziękuje wszystkim małżonkom i rodzinom za przygotowanie rozważań Drogi Krzyżowej. Jestem im wdzięczny, że podzielili się swoim doświadczeniem, radością i trudami z innymi rodzinami.

Zapraszam wszystkich małżonków do refleksji nad cierpieniem Jezusa Chrystusa w tym szczególnym roku ogłoszonym przez Papieża Franciszka czasem radości w małżeństwie i rodzinie.

Ks. Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP

ROZWAŻANIA MAŁŻEŃSKICH DRÓG KRZYŻOWYCH TUTAJ