Fundusz Obrony Życia

Fundusz Obrony Życia

Fundusz Obrony Życia został powołany przez Biskupa Łomżyńskiego w oparciu o decyzję Konferencji Episkopatu Polski. Główny cel Funduszu to troska o zachowanie życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci oraz stwarzanie warunków jego rozwoju.

 

O pomoc materialną i duchową mogą starać się:
- rodziny znajdujące się w trudnych warunkach;
- samotne matki oczekujące na narodziny dziecka (w szczególności gdy zagrożone jest życie poczętego dziecka);
- matki samotnie wychowujące swoje dzieci a będące w ciężkiej sytuacji;
- osoby chore bądź w podeszłym wieku nie posiadające środków do życia.

 

Aby uzyskać pomoc należy napisać podanie do Funduszu i opisać w nim swoją sytuację. Dobrze byłoby dać to podanie do podpisu księdzu proboszczowi. Następnie złożyć je osobiście w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Kurii Diecezjalnej przy ul. Sadowej 3 w Łomży, bądź wysłać na adres:

Kuria Diecezjalna Łomżyńska,
Wydział Duszpasterstwa Rodzin,
Fundusz Obrony Życia,
ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża.

Podanie zostanie rozpatrzone przez Zarząd Funduszu powołany przez Biskupa Łomżyńskiego.

Prezes: Ks. dr Jacek Kotowski
Wiceprezes: mgr Agnieszka Krasnowska
Sekretarz i skarbnik: mgr Anna Żebrowska

 

Ofiarodawcami Funduszu Obrony Życia są te osoby, które składają ofiarę na tacę podczas Mszy św. w Noc Bożego Narodzenia (tzw. Pasterka) oraz osoby czy instytucje, które wpłacają dowolną kwotę na konto:

Diecezja Łomżyńska, ul. Sadowa 3, 18 – 400 Łomża,
Santander Bank Polska S.A. O/Łomża 03 1500 1533 1215 3000 8062 0000
z dopiskiem „Fundusz Obrony Życia”.

Za ofiary składamy serdeczne: Bóg zapłać.