Misje kanoniczne dla asystentów (APN) i doradców (DŻR) 5 czerwca 2021

Misje kanoniczne dla asystentów (APN) i doradców (DŻR) 5 czerwca 2021

Bogaty w wydarzenia rok duszpasterski, który przeżywamy w Kościele w Polsce, jest również wspomnieniem 30. rocznicy 4. Pielgrzymki do Ojczyzny św. Jana Pawła II. Była to pierwsza pielgrzymka papieska do kraju, który przechodził transformację ustrojową. Nie była ona łatwa także z punktu widzenia moralnego. Dlatego też Ojciec Święty zaproponował swoim rodakom ponowne rozważenie przykazań Dekalogu.

Jednym z etapów pielgrzymki była Łomża, do której św. Jan Paweł II przybył w dniach 4 i 5 czerwca 1991 roku. Uroczysta Msza św. celebrowana przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, zgromadziła około 100 tysięcy pielgrzymów. W czasie liturgii Papież koronował obraz Matki Boskiej Pięknej Miłości z Katedry Łomżyńskiej i spotkał się z rolnikami. Dzień później pobłogosławił gmach Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży oraz spotkał się ze wspólnotą litewską. W czasie homilii wygłoszonej na błoniach kościoła Miłosierdzia Bożego nasz wielki Rodak odniósł się do szóstego przykazania Dekalogu "Nie cudzołóż". 

Diecezja Łomżyńska z wdzięcznością wspomina to historyczne wydarzenie. Uroczystość w 30. rocznicę pobytu w Łomży św. Jana Pawła II, połączona z inauguracją duchowego przygotowania do beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, będzie miała miejsce w sobotę 5 czerwca 2021 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży (ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11). Podczas tego spotkania Biskup Łomżyński przedłuży misję kanoniczną Asystentom przygotowania narzeczonych i Doradcom życia rodzinnego na kolejne lata posługi narzeczonym i małżonkom w naszej diecezji. Poprzednia misja kanoniczna wygasła jesienią ubiegłego roku. Wszyscy obecni otrzymają odpowiednie dokumenty. W związku z tym serdecznie zapraszamy na tę uroczystość wszystkich Asystentów przygotowania narzeczonych i Doradców życia rodzinnego.

Program uroczystości w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży w sobotę 5 czerwca 2021 r.:

10.00 - rozpoczęcie spotkania - słowo powitania i wprowadzenia

10.05 - wykład: Zuzela (1901 - 1910), Andrzejewo (1910 - 1912), Łomża (1915 - 1917) - u źródeł wielkości Prymasa Tysiąclecia - ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski - UKSW w Warszawie

10.50 - wykład: Sakrament małżeństwa źródłem moralnej mocy człowieka i sprostania złożonym ślubom. Refleksja na kanwie homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Łomży - ks. prof. dr hab. Mirosław Brzeziński - KUL w Lublinie

11.30 - uroczysta Msza św. dziękczynna koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego

12.30 – wręczenie misji kanonicznej asystentom przygotowania narzeczonych i doradcom życia rodzinnego

13:00 – zakończenie spotkania