DO ŚLUBU KROK PO KROKU...

DO ŚLUBU KROK PO KROKU...

Drodzy Narzeczeni,

w związku z pytaniami dotyczącymi bezpośredniego przygotowania do małżeństwa w naszej Diecezji, prezentujemy Wam poradnik: "Do ślubu krok po kroku." Dokładnie siedem kroków! Przeczytajcie a zobaczycie, że to wszystko nie jest trudne. Chodzi przecież o Waszą przyszłość. Jak mawiał św. Jan Paweł II, dobre przygotowanie do małżeństwa owocuje szczęśliwym wspólnym życiem po ślubie.

WAŻNE: Organizujemy w sposób bezpieczny Spotkania dla Narzeczonych w skróconej formie w czasie pandemii, dając Wam możliwość wysłuchania katechez i odbycia warsztatów przedślubnych. Zapewniamy, że organizatorzy uwzględniają wszystkie zarządzenia i wskazania władz państwowych i sanitarnych, dotyczące postępowania w czasie pandemii koronawirusa. Więcej informacji: Krok 2.

  1. Krok 1
  2. Krok 2
  3. Krok 3
  4. Krok 4
  5. Krok 5
  6. Krok 6
  7. Krok 7

SPOTKANIE Z DUSZPASTERZEM W KANCELARII PARAFIALNEJ

Na rok przed ślubem (na pewno w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy) zgłaszacie się do kancelarii parafii, w której chcecie wziąć ślub, bądź do której należy jedno z Was. Na to spotkanie najlepiej pójść z wypełnioną Kartą zgłoszenia do sakramentu małżeństwa, którą możecie pobrać tu: KARTA ZGŁOSZENIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA. Podczas spotkania z duszpasterzem, które ma charakter zapoznawczy ustalacie datę ślubu oraz dostarczenie wymaganych dokumentów niezbędnych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Jeśli któreś z Was nie uczęszczało na szkolną katechezę przedmałżeńską w ramach przygotowania bliższego czyli nie ma tzw. kursu przedmałżeńskiego, powinno zgłosić to duszpasterzowi. Poinformuje Was jak go zrobić. Ukończenie tzw. kursu przedmałżeńskiego jest koniecznym wymogiem, abyście mogli rozpocząć etap bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Na zakończenie spotkania w kancelarii parafialnej duszpasterz poinformuje Was o konieczności odbycia obowiązkowych Spotkań dla narzeczonych i ukaże Wam formy i możliwości ich realizacji. Ponad to powie o spotkaniach w Poradni, o obowiązku odprawienia spowiedzi, o terminie spisania protokołu przedślubnego, wygłoszeniu zapowiedzi oraz przekaże Wam Dokument uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej, w którym należy odnotować kolejne etapy bezpośredniego przygotowania do ślubu.

SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH

Tą sprawą należy zająć się jak najszybciej! O Spotkaniach dla narzeczonych należy pomyśleć nawet na rok przed ślubem.
Spotkania dla narzeczonych można realizować w naszej Diecezji w trzech formach:
1) podstawowej,
2) zalecanej,
3) nadzwyczajnej,

Ad 1) Spotkania dla narzeczonych w formie podstawowej, najłatwiej dostępnej, odbywają się w parafiach na terenie danego dekanatu. Najpierw zorientujcie się, kiedy Spotkania dla narzeczonych odbywają się w dekanacie, do którego należy Wasza parafia. Jeśli termin Spotkań nie jest dla Was odpowiedni, bądź Wasza parafia nie organizuje go w najbliższym czasie, możecie wybrać sobie inny odpowiedni termin i miejsce. Przygotowaliśmy zestawienie Spotkań dla narzeczonych odbywających się w Diecezji Łomżyńskiej w roku 2021. Sprawdźcie tu: SPOTKANIA TYGODNIOWE  (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie swego uczestnictwa).
Łączny czas trwania Spotkań dla narzeczonych w parafii to mniej więcej 7 tygodni (4 cotygodniowe spotkania z małżonkami, dzień skupienia i 2 indywidualne spotkania w parafialnej poradni rodzinnej).

Ad 2) Spotkania dla narzeczonych możecie też odbyć w formie zalecanej w ramach STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO w Łomży. W naszej Diecezji jest to najlepsza forma przygotowania do małżeństwa. Łączny czas trwania Studium to 5 miesięcy (pięć sobót, po jednej w miesiącu). Pomyślcie czy nie łatwiej zarezerwować sobie jedną sobotę w miesiącu, niż siedem sobót w odstępie tygodniowym. Zalety Studium i potrzebne informacje znajdują się w zakładce: Studium Życia Rodzinnego. Zgłoszeń na Rok 2021/2022 już nie przyjmujemy. Inauguracja zajęć w Roku 2022/2023 odbędzie się 22 października 2022 r. a zgłoszenia przyjmować będziemy od 1 września 2022 r. pod numerem telefonu: +48 698 761 737.

Ad 3) Jeśli z różnych, poważnych przyczyn, nie możecie uczestniczyć w programie przewidzianym w dwóch powyższych formach (narzeczeni mieszkają w oddalonych od siebie miastach; jedno z nich jest poza granicami kraju), dopuszczalna jest trzecia forma nadzwyczajna Spotkań dla narzeczonych tzw. weekendowa, czyli 2 weekendy (sobota i niedziela) w odstępie dwutygodniowym, odbywające się we wskazanych miejscach/parafiach na terenie Diecezji oraz dwa indywidualne spotkania w parafialnej poradni rodzinnej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc należy wcześniej się zapisać. Terminy weekendów i kontakty znajdziecie tutaj: SPOTKANIA WEEKENDOWE.

Wiecie, że trwa pandemia koronawirusa, dlatego wszystkie spotkania organizujemy w sposób bezpieczny, dając Wam możliwość wysłuchania katechez i odbycia warsztatów przedślubnych. Zapewniamy, że organizatorzy uwzględniają wszystkie zarządzenia i wskazania władz państwowych i sanitarnych, dotyczące postępowania w czasie pandemii koronawirusa.

 

WAŻNE: Odbycie Spotkań dla narzeczonych w jednej z trzech form, powinno być odnotowane na "Dokumencie uczestnictwa narzeczonych w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej". Jeśli z różnych względów nie pasuje Wam żadna forma bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa obowiązująca w Diecezji Łomżyńskiej, możecie przygotować się w innej diecezji, ponieważ większość diecezji w Polsce ma podobny, wręcz taki sam sposób przygotowania narzeczonych do ślubu. Normują to Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski. Świadectwa/dokumenty uczestnictwa w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa w innych diecezjach, będą przez księży w naszej Diecezji uznawane.

SPOTKANIA W PARAFIALNEJ PORADNI RODZINNEJ

Po skończeniu Spotkań dla narzeczonych w dekanacie (forma podstawowa) bądź weekendów (forma nadzwyczajna), powinniście dwa razy spotkać się z doradcą życia rodzinnego w parafialnej poradni rodzinnej. Dwa razy, ponieważ pierwsze spotkanie (wspólne dla wszystkich) odbywa się w ramach Spotkań w dekanatach bądź podczas weekendów. Takie spotkania powinny mieć charakter indywidualnych spotkań narzeczonych z doradcą i odbyć się w odpowiednich odstępach czasowych. Na spotkanie umawiacie się telefonicznie z konkretnym doradcą.
Jak znaleźć doradcę i parafialną poradnię rodzinną? Listę wszystkich poradni i posługujących w nich doradców życia rodzinnego prezentujemy tu: PORADNIE ŻYCIA RODZINNEGO. Sprawdźcie uważnie, czy taka poradnia nie znajduje się na terenie Waszej parafii. WAŻNE: W pasku poziomym NARZECZENI w zakładce PORADNIA W CZASIE PANDEMII prezentujemy listę Poradni czynnych w czasie pandemii koronawirusa.

UWAGA: Odbyte spotkania w poradni podpisać na Dokumencie uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej, może tylko doradca życia rodzinnego, którego imię i nazwisko widnieje na naszej stronie czyli posiada on misję kanoniczną od biskupa. Doradca nie może przyjmować Was w domu czy mieszkaniu.
Ze spotkań z doradcą w parafialnej poradni rodzinnej zwolnieni są tylko narzeczeni, którzy uczestniczą w zajęciach Studium Życia Rodzinnego w Łomży.

SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO

Na trzy/jeden miesiąc przed ślubem, w kancelarii parafialnej, gdzie rozpoczęliście przygotowanie do ślubu, należy spisać z duszpasterzem protokół przedmałżeński. Najlepiej datę i godzinę spotkania umówić wcześniej w kancelarii parafialnej.

Przed jego spisaniem musicie zaopatrzyć się w kilka dokumentów:
1. Dowody osobiste.
2. Świadectwa chrztu.
3. Świadectwo bierzmowania.
UWAGA: świadectwo chrztu jest ważne tylko przez 6 miesięcy. Jeśli chrzest i bierzmowanie były w parafii, gdzie będzie spisywany protokół, nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w takie dokumenty. Jeżeli zaś sakramenty były udzielane w innej parafii i na otrzymanym świadectwie chrztu brakuje adnotacji o bierzmowaniu, należy również dostarczyć świadectwo bierzmowania.

4. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku małżeństwa konkordatowego (ważne 6 miesięcy od daty wydania), ewentualnie odpis aktu małżeństwa cywilnego.
5. Świadectwo uczestnictwa w szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej tzw. Kurs przedmałżeński.
6. Świadectwo uczęszczania na lekcję religii (z ostatniej klasy).
7. Dokument uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej. Powinna być w nim odnotowana realizacja spotkań dla narzeczonych i spowiedzi przedślubne. Jeśli spotkania są zaplanowane jeszcze po terminie spisania protokołu, Dokument należy pokazać duszpasterzowi a dostarczyć go do kancelarii tuż przed ślubem.

Dokumenty dodatkowe:
8. Jeżeli związek małżeński chcą zawrzeć osoby, które mają stwierdzenie nieważności pierwszego małżeństwa przez sąd kościelny, zobowiązani są przedstawić wyrok lub dekret trybunału kościelnego, stwierdzający nieważność poprzedniego małżeństwa.
9. W przypadku, gdy do ślubu przystępuje wdowiec lub wdowa, należy przedłożyć metrykę śmierci współmałżonka.

WAŻNE: Jeżeli małżeństwo ma być zawierane poza parafią zamieszkania narzeczonych należy wybrać jedną z opcji:
- otrzymać pozwolenie (tzw. delegację) z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych do przeprowadzenia formalności w parafii ślubu;
- wypełnić formalności w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych i otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w wybranej parafii (tzw. licencję)

SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA

Do spowiedzi przedślubnej przystępujecie przynajmniej dwukrotnie. Pierwszą spowiedź przedślubna powinniście odbyć tuż po zgłoszeniu ślubu. Zachęca się, aby miała ona charakter spowiedzi generalnej, co pozwoli Wam gruntownie uporządkować przeszłość i rozpocząć nowy etap w życiu. Z kolei drugą spowiedź powinniście odbyć przed ślubem. Ma ona umożliwić Wam godziwie przeżycie ceremonii zaślubin.

W sytuacjach wyjątkowych duszpasterz może zadecydować o jednej spowiedzi bezpośrednio przed ślubem. Przy przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania, należy poinformować kapłana, że jest to spowiedź przedślubna. Spowiednik potwierdza odbycie spowiedzi na Dokumencie uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżestwa w Diecezji Łomżyńskiej, który otrzymaliście na pierwszym spotkaniu w kancelarii.

ZAPOWIEDZI

Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa będzie podana do wiadomości publicznej, dlatego parafia wywiesza komunikat, czyli zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi), bądź odczytanie ich podczas ogłoszeń parafialnych w kolejne 2 niedziele lub dni świąteczne nakazane. Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, otrzymacie po spisaniu protokołu przedślubnego. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie Waszego stanu wolnego i wykluczenie ewentualnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa. Po ich wygłoszeniu należy je dostarczyć do kancelarii parafii, gdzie spisywaliście protokół przedślubny.

SPOTKANIE Z DUSZPASTERZEM BEZPOŚREDNIO PRZED ŚLUBEM

Tuż przed ślubem powinno się odbyć spotkanie z duszpasterzem. Ma ono charakter organizacyjny. Na spotkaniu omawiacie szczegóły dotyczące ceremonii ślubu (np. proponujecie kogoś do czytań mszalnych czy modlitwy powszechnej). Duszpasterz sprawdza, czy są skompletowane wszystkie dokumenty i załatwione formalności potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Podczas tej rozmowy należy pokazać duszpasterzowi Dokument uczestnictwa narzeczonych w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej i zawarte w nim etapy przygotowania do ślubu. Po odbyciu drugiej spowiedzi przedślubnej, wypełniony już do końca Dokument, należy zostawić w kancelarii parafialnej.

next
prev