Rodzina z dziećmi niepełnosprawnymi

Rodziny przyjmujące z miłością dzieci niepełnosprawne, stwierdzają po latach błogosławiony wpływ ich obecności na własny rozwój wewnętrzny, pogłębioną miłość i poczucie spełnienia się w życiu. Jest to jednak sytuacja trudna, a taka rodzina wymaga szczególnej pomocy.” DR 68

Dla podtrzymania takich rodzin na duchu organizujemy „Comiesięczne spotkania w dekanatach rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi”. Odpowiedzialni są za nie Dekanalni Duszpasterze Rodzin. Spotkania te najczęściej odbywają się w niedzielne popołudnia. Rozpoczynają się Mszą św., po której są gry i zabawy przygotowane przez animatorów. Jest także wspólny posiłek. Takie spotkanie to wspaniała okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń a przede wszystkim do wspólnej modlitwy, która dodaje sił i odwagi.

Takie spotkania odbywają się w Kolnie w parafii pw. św. Anny dla rodzin z Dekanatu Kolneńskiego w miesiącach letnich w 1 i 3 niedzielę miesiąca.