Rodzina z dziećmi niepełnosprawnymi

Rodzina z dziećmi niepełnosprawnymi

Papież Rodziny św. Jan Paweł II w czasie swego pontyfikatu poświęcił wiele uwagi rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach. To one – zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin – winne być w centrum uwagi Kościoła. Zadaniem duszpasterza jest częściej kontaktować się z takimi rodzinami, podtrzymywać ich na duchu oraz na miarę możliwości wskazywać im źródła pomocy materialnej, medycznej czy psychologicznej (DR 68).

Między innymi dlatego Duszpasterstwo Rodzin we współpracy z parafiami i Księżmi w różnych częściach Diecezji organizuje spotkania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Spotkania te odbywają się najczęściej według następującego schematu: pierwsza część to Msza św., druga to spotkanie przy kawie i herbacie, grach i zabawach dla dzieci, z okazją do rozmowy czy możliwością wymiany doświadczeń przez rodziców.

Takie spotkania odbywają się systematycznie w następujących miejscach:

  • w Łomży w parafii pw. św. Andrzeja Boboli, przez cały rok, w każdą 2 niedzielę miesiąca o godz. 15:00.
  • w Ostrołęce w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, przez cały rok, w każdą 2 niedzielę miesiąca o godz. 14:00.