Grób Dzieci Utraconych

GRÓB DZIECI UTRACONYCH W ŁOMŻY


W Łomży powstał Pomnik - Grób Dzieci Utraconych czyli zmarłych wskutek poronienia. Grób zaprojektowała Pani Grażyna Podedworna artysta-plastyk z naszego miasta. Symbolizuje on rozłożone ramiona matki obejmujące dzieci, których szczątki są pochowane w krypcie, wewnątrz Grobu. Grób ozdabia postać anioła wzbijającego się do lotu autorstwa Pana Michał Selerowskiego artysty-rzeźbiarza z Zambrowa. W przyszłości stanie tam także drugi anioł. Strzegą one wejścia do Grobu, są ozdobą i nadają powagę całości. Dwa anioły podobnie jak przy grobie Chrystusa zwiastować mają człowiekowi, który tu będzie się modlił prawdę, iż „te Dzieci żyją w Bogu” (Bł. Jan Paweł II EV 99).

Budowa Grobu Dzieci Utraconych w naszym mieście jest wynikiem dwóch lat załatwiania różnych formalności, rozmów z urzędnikami, lekarzami a przede wszystkim z rodzicami, którzy utracili swoje dziecko przed jego narodzinami. Jak wiemy od dra Krzysztofa Dacha Kierownika Zakładu Patomorfologii w Łomży, w Szpitalu Wojewódzkim im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łomży jest około 300 poronień rocznie. W szpitalach na terenie Diecezji Łomżyńskiej leżących w granicach Województwa Podlaskiego, łącznie z Łomżą, około 500. To niestety bardzo duża liczba. Nie wszyscy rodzice zgłaszają się po szczątki swego dziecka, aby je pochować. Inni z różnych przyczyn tego nie robią, najczęściej ze zwykłej niewiedzy (nie oceniamy ich postepowania). Być może to się zmieni po przeprowadzonej akcji informacyjnej w parafiach naszej Diecezji, która trwa. Do tej pory doktor osobiście dbał o godne miejsce grzebania szczątek tych dzieci. Obecnie Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Łomżyńskiej zajęło się uporządkowaniem tych spraw i nadaniem im godnego wymiaru (także od strony parafii: Instrukcja w sprawie pogrzebu dzieci zmarłych przed urodzeniem obowiązująca w Diecezji Łomżyńskiej N. 268/B/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. ). Ciała dzieci zmarłych przed narodzinami wskutek poronienia, po które nikt się nie zgłosił, będą grzebane w tym Grobie. Grób - Pomnik powstał dzięki życzliwości i materialnej pomocy wielu zaangażowanych osób i wiernych Diecezji.

Grób, znajduje się na Cmentarzu komunalnym przy ulicy Przykoszarowej w Łomży i spełnia potrójną funkcję. Po pierwsze jest to grób w pełnym tego słowa znaczeniu dla dzieci zmarłych wskutek poronienia, po drugie jest to symboliczne miejsce modlitwy dla rodziców, którzy utracili dziecko dużo wcześniej i nie wiedzą co się z nim stało. Po trzecie jest to również forma katechezy dla osób, które nie są do końca przekonane o tym, że z człowiekiem mamy do czynienia od momentu poczęcia.

Pierwszy pogrzeb dzieci zmarłych wskutek poronienia odbył się w sobotę 9 czerwca 2012 r. w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży przy ulicy Przykoszarowej. Przewodniczył mu Biskup Janusz Stepnowski Pasterz Kościoła Łomżyńskiego a homilię wygłosił Biskup Stanisław Stefanek.

W związku z powyższym Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Łomżyńskiej zwróciło się z prośbą do Prezydenta Miasta Łomża o prawne rozwiązanie problemu pogrzebów dzieci martwo urodzonych.
22 maja 2012 roku na XXIX Sesji Rady Miasta, Radni na wniosek prezydenta Łomży – pana Mieczysława Czerniawskiego – przegłosowali jednogłośnie uchwałę dotyczącą sprawienia pogrzebu dziecka martwo urodzonego przez Miasto Łomża. Według tej uchwały miasto angażuje się w pogrzeby dzieci zmarłych na skutek poronienia, niezależnie od czasu trwania ciąży. Pogrzeb taki odbywa się dwa razy w roku. Obejmuje przewóz zwłok, kremację, zakup urny na prochy i obsługę ceremonii pogrzebowej. Jesteśmy w ten sposób jednym z nielicznych miast – jeśli nie drugim miastem w Polsce – które ma specjalną uchwałą uregulowany problem pogrzebów dzieci zmarłych na skutek poronienia. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o pokrycie kosztów kremacji czy obsługę pogrzebu. Za decyzją Radnych kryje się bowiem ich odpowiedzialność za drugiego człowieka. Więcej: za tego najmniejszego, bezbronnego. A przecież to nasz stosunek do tych małych jest miarą naszego człowieczeństwa! Prezydent Miasta Łomża oraz Radni podnosząc rękę i wciskając przycisk "za przyjęciem uchwały", jednoznacznie pokazali, że mieszkańcy Łomży szanują godność człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci i po śmierci, i że są wrażliwi na problemy małżeństw i rodzin.
Przy Grobie nieustannie płoną znicze, rodzice składają kwiaty i zabawki…

Trwa także zbiórka ofiar na wykonanie rzeźby drugiego anioła. Jeśli Ktoś z rodziców po stracie, Ktoś z życzliwych osób chciałby wesprzeć to dzieło, może to uczynić wpłacając pieniądze na konto Caritas:
BS Łomża 25 8757 0001 0001 6766 2000 0010 z dopiskiem „Grób Dzieci Utraconych”


Ks. Jacek Kotowski
Duszpasterz Rodzin Diecezji Łomżyńskiej