Duszpasterstwo Rodzin w służbie życiu, dziecku i rodzicom

Duszpasterstwo Rodzin w służbie życiu, dziecku i rodzicom

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać, to zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” (EV)

Te słowa niejednokrotnie przypominał nasz wielki rodak św. Jan Paweł II. Życie jest największym i najświętszym darem Boga. Jest największą wartością, o którą troszczymy się każdego dnia z największą starannością. Człowiekiem jest także nienarodzone dziecko i jemu również należy się prawo do życia. Nie decyduje o tym choćby najbardziej rozwinięte prawo stanowione przez człowieka. I to właśnie życiu poczętemu należy się największa ochrona, gdyż jest to człowiek „najbardziej bezbronny ze wszystkich bezbronnych”.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego, dotycząca kwestii obrony życia dzieci chorych, spowodowała niespodziewanie emocjonalne reakcje wielu osób i środowisk w naszym kraju. Dotknęło to również miast naszej diecezji. Patrzymy na to z wielkim bólem i niepokojem. Jednocześnie gorąco prosimy o wzajemny szacunek, zachowanie pokoju, dialog i powstrzymanie od przemocy. Modlimy się o to i o modlitwę apelujemy!

Zdajemy sobie sprawę, że jednym z fundamentalnych zadań duszpasterzy jest budzenie w sumieniach wrażliwości na wartość ludzkiego życia oraz służenie mu w każdym momencie i w każdej kondycji.

Osobom, które potrzebują stałego lub czasowego wsparcia proponujemy pomoc w ramach poniższych działań:

Telefon alarmowy + 48 698 761 737, który przez całą dobę służy pomocą kobietom i dziewczętom w stanie błogosławionym, potrzebującym pilnej pomocy i wsparcia, nie wiedzącym co zrobić ze sobą i z dzieckiem, szukającym dla niego pomocy czy stojącym przed podjęciem ważnej decyzji dotyczącej jego życia.

Diecezjalna Poradnia Rodzinna gdzie bezpłatną pomocą w rozpoznaniu i rozwiązaniu problemu służą: kapłan, prawnik, psycholog, pedagog, pediatra, instruktor naturalnych metod planowania rodziny i doradca życia rodzinnego.

Parafialne Poradnie Rodzinne, w których matkom i małżonkom rozmową i pomocą służą doradcy życia rodzinnego współpracujący z Diecezjalnym Duszpasterstwem Rodzin.

Spotkania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, organizowane przy parafiach, podczas których rodzice mają możliwość modlitwy, rozmowy, wymiany doświadczeń, poznania ciekawych ludzi a nawet wspólnych wyjazdów na wakacje czy turnusy rehabilitacyjne. Spotkania odbywają się w Łomży w parafii pw. św. Andrzeja Boboli, przez cały rok, w każdą 2 niedzielę miesiąca o godz. 15:00 oraz w Ostrołęce w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, przez cały rok, w każdą 2 niedzielę miesiąca o godz. 14:00.

Okna Życia w Łomży i w Ostrołęce, gdzie matka, która z różnych przyczyn nie może lub nie chce opiekować się swoim nowonarodzonym dzieckiem, może anonimowo zostawić je, nie narażając go lub siebie na niebezpieczeństwo.

Fundusz Obrony Życia, który pomocą materialną i duchową służy rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach, samotnym matkom oczekującym na narodziny dziecka (w szczególności gdy jego życie jest zagrożone), matkom samotnie wychowującym swoje dzieci oraz osobom chorym bądź w podeszłym wieku nie posiadającym środków do życia.

Hospicjum Prenatalne, gdzie lekarz, położna, psycholog i kapłan służą pomocą rodzicom, których nienarodzone dziecko posiada tzw. wadę letalną czyli umrze jeszcze przed swoimi narodzinami lub niebawem po nich.

Grupa wsparcia dla rodziców po utracie dziecka działająca przy Diecezjalnym Duszpasterstwie Rodzin w Łomży.

W siedmiu miastach naszej diecezji regularnie sprawowane są Pogrzeby Dzieci Utraconych czyli zmarłych przed narodzeniem.  

Życie nienarodzonych dzieci, ich rodziców oraz wszystkich którzy modlą się i służą życiu i rodzinie, polecamy Dobremu Bogu i opiece Świętej Rodziny z Nazaretu.

Ks. Jacek Kotowski, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin