W OBRONIE ŻYCIA

W OBRONIE ŻYCIA

Dzień Świętości Życia

W odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium vitae”: „proponuję (…) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia”, Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła dzień 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dniem Świętości Życia.
Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji a także podkreślenie, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja. To również okazja, aby złożyć dziękczynienie Bogu i ofiarować naszą modlitwę w intencji dzieci, które jeszcze się nie narodziły, a ich życiu zagraża niebezpieczeństwo.
Trzeba, aby Dzień ten był przygotowany i obchodzony we wszystkich parafiach i wspólnotach. Każdemu człowiekowi bowiem należy ukazać i nauczyć go radości z narodzin nowego życia, poszanowania i woli obrony każdego ludzkiego istnienia, troski o cierpiącego i potrzebującego, bliskości z człowiekiem starym i umierającym.
Serdecznie zapraszamy wszystkich w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Dzieła Duchowej Adopcji można dokonać we wszystkich parafiach naszej Diecezji. Więcej informacji u Księży proboszczów.